Parlament schválil Zákon o pomoci pri splácaní úveru na bývanie, čo znamená, že ak sa vám zvyšovala úroková sadzba a teda aj mesačná splátka úveru, máte nárok na príspevok. Žiadať sa dá už od 2. januára 2024. „Občanom, ktorým po refixácii hypotéky skokovo narástli úroky a tak aj splátka, štát preplatí 75 % z nárastu splátky a to až do maximálnej výšky 150 € mesačne (1 800 eur ročne),“ uvádza v správe Ministerstvo financií SR.

Podmienky:

  • Nehnuteľnosť musí slúžiť výhradne na trvalé bývanie a musí sa nachádzať na Slovensku
  • Oprávnená osoba musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku
  • Príspevok sa poskytuje na jednu zmluvu na jednu nehnuteľnosť na jedného dlžníka

Vyžaduje sa pravidelné splácanie úveru

Zmluva o úvere musela byť uzavretá pred 1.1.2024

Príjem žiadateľa a spoludlžníka za rok 2022 nesmie presiahnuť 2086 eur (1,6–násobok priemernej mesačnej mzdy).

Ako podať žiadosť:

Tlačivo podávate na Úrade sociálnych vecí a rodiny SR

Žiadosť sa môže podať osobne, poštou alebo elektronickým kvalifikovaným podpisom s kópiou zmluvy o úvere na slovensko.sk

Ďalšie informácie:

Výšku príspevku vypočíta banka

Úrad bude príspevok na splátku vyplácať mesiac pozadu na váš účet

Ak sa vám bude sadzba zvyšovať tento rok, žiadosť môžete podať až od termínu zvýšenia

Výšku príjmu oprávnenej osoby overujú úrady prostredníctvom informácií poskytnutých Finančnou správou.

Ďalšie podrobnosti nájdete na tomto linku.

LIVIANTE nie je iba realitná kancelária. Je to dôležitý partner – skutočný profesionál, ktorý vás spoľahlivo prevedie celým procesom kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti.
Viac o nás

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Vašich vysokých nárokov sa v realitnej kancelárii LIVIANTE nebojíme.

Realitný proces riešime komplexne, zabezpečujeme pre klientov všetky potrebné úkony spojené s predajom i kúpou. Pri analýze a konzultáciách prihliadame nielen na aktuálnu situáciu na trhu a budúci vývoj, ale aj vaše osobné plány a investície. Na základe dlhoročných skúseností z bankového prostredia vieme klientom zaručiť najvýhodnejšie možné financovanie.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.