Rozmýšľate či svoj voľný byt dlhodobo prenajať alebo vysúšať krátkodobý prenájom cez platformu Airbnb alebo Booking? Zvážte si všetky výhody a nevýhody oboch možností.

Či už idete byt prenajímať po vlastnej linke, cez realitnú kanceláriu alebo na krátkodobý prenájom, musíte ho vhodne zariadiť. Niektoré veci sú rovnaké pri oboch alternatívach, či už ide o pohodlné sedenie, kvalitnejšiu posteľ a praktické vybavenie. Pri dlhodobom nájme sú určite vhodné aj spotrebiče ako práčka, sušička alebo umývačka riadu, na čo turisti, ktorí v apartmáne strávia dve až tri noci až tak neprihliadajú. Tam si musíte dať záležať na výbere posteľnej bielizne a uterákoch, ktoré sa budú často prať, a takých povrchových materiáloch, ktoré sa budú ľahko čistiť.

DLHODOBÝ PRENÁJOM

Prenájom bytu môže zastrešovať samotný vlastník alebo za odplatu realitná kancelária. Získanie nájomníka si vyžaduje prípravu nehnuteľnosti pred zadaním do inzercie (upratanie, nafotenie, spísanie inzerátu) neskôr odpovedanie záujemcom a realizovanie obhliadok. Potom príde na rad zmluva, ktorá by mala ošetriť nielen základné podmienky nájmu ako je platenie nájomného, poplatkov za energie, súpis zariadenia a jeho stavu, ale aj špecifickejšie situácie, ktoré môžu časom nastať – nájomca si zaobstará zvieratko, ďalšia osoba bývajúca v byte, oneskorená platba, zvýšenie nájomného o infláciu, nutné opravy, kontrola bytu... Ak nájomca po roku zmluvu nepredĺži, treba tento proces opäť opakovať.

Hlavné výhody dlhodobého nájmu:

 • stály mesačný príjem
 • rovnaký nájomník
 • možnosť ošetriť situácie dobrou nájomnou zmluvou
 • ak je vyhovujúci nájomník, odpadá potreba sa o byt starať.

Nevýhody dlhodobého nájmu:

 • väčšie opotrebovanie bytu
 • ak sa nájomník ukáže ako problémový, nutnosť hľadať nového
 • výpadok príjmov v prípade prázdneho bytu.

KRÁTKODOBÝ NÁJOM

Krátkodobý nájom sa dá realizovať cez rôzne platformy, najznámejšími sú Airbnb a Booking. Tento prenájom si viete riešiť sami, či už ide o spravovanie inzerátov, propagáciu na internete, komunikáciu s hosťami a upratovanie. Rovnako byt viete prenechať firme, ktorá sa odplatu bude pre vás tieto povinnosti riešiť.

Výhody krátkodobého prenájmu:

 • možnosť vyššieho príjmu z prenájmu (počas festivalov, koncertov zápasov ešte viac)
 • možnosť výberu hostí na základe hodnotení
 • depozit pre prípadne škody
 • nie je nutný osobný kontakt s klientom (lockery na uloženie kľúčov)
 • pravidelné upratovanie bytu ho udrží dlhšie v dobrom stave
 • turisti v byte len prespávajú, čiže nedochádza k opotrebovaniu ako pri bežnom prenájme.

Nevýhody krátkodobého prenájmu:

 • nutnosť zabezpečiť veľmi časté upratovanie, problém ak upratovačka vypadne
 • náklady na kúpu väčšieho množstva bielizne/uterákov a náklady na jeho časté pranie
 • komunikácia s klientmi – otázky pred objednaním ubytovania a riešenie problémov počas ubytovania
 • riziká neočakávaných udalostí (pandémia stopla cestovanie)
 • administratíva s evidenciou hostí, platba miestnych daní, pri zahraničných klientoch aj evidencia na cudzineckej polícii
 • nutnosť pracovať s kalendárom a mať prehľad o hosťoch, kontaktoch a termínoch
 • nastavovať ceny podľa sezóny.

LIVIANTE nie je iba realitná kancelária. Je to dôležitý partner – skutočný profesionál, ktorý vás spoľahlivo prevedie celým procesom kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti.
Viac o nás

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Vašich vysokých nárokov sa v realitnej kancelárii LIVIANTE nebojíme.

Realitný proces riešime komplexne, zabezpečujeme pre klientov všetky potrebné úkony spojené s predajom i kúpou. Pri analýze a konzultáciách prihliadame nielen na aktuálnu situáciu na trhu a budúci vývoj, ale aj vaše osobné plány a investície. Na základe dlhoročných skúseností z bankového prostredia vieme klientom zaručiť najvýhodnejšie možné financovanie.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.