Realitná kancelária LIVIANTE okrem realitnej činnosti poskytuje aj individuálny typ služby - správu nehnuteľnosti. Ide o starostlivosť o byty, nebytové priestory, domy, čím realitná kancelária odbremeňuje majiteľov od starostí, ktoré sú spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti určenej na prenájom. V závislosti od typu nehnuteľnosti sa jednotlivé činnosti spojené so správou líšia. „Našim cieľom je zabezpečiť spokojnosť klienta a to dôkladným výberom nájomcu, samotnou starostlivosťou počas doby nájmu a riešením akýchkoľvek potrebných záležitostí alebo jednotlivých individuálnych požiadaviek,“ hovorí realitná maklérka Zuzana Murínová, ktorá takto spravuje viacero bytov v Bratislave.

Nehnuteľnosti do správy realitnej kancelárie zverujú majitelia, ktorí sú veľmi časovo vyťažení a nemajú priestor sa tomu venovať, a taktiež klienti, ktorí žijú v zahraničí a spolupráca funguje na diaľku. „Veľmi vítajú takúto formu správy, nakoľko za zaplatené služby dostanú od nás maximálnu starostlivosť,“ uviedla Zuzana Murínová s tým, že vďaka profesionálnemu prístupu dokáže realitná kancelária rýchlo a efektívne riešiť rôzne situácie, ktoré pri prenájme a správe nehnuteľnosti môžu nastať, čím majiteľom šetrí množstvo času a úsilia, ktoré by museli daným problémov venovať.

Prvým krokom spolupráce je podpis Zmluvy o výkone správy. Tá zadefinuje nehnuteľnosť, ktorej sa bude služba týkať, a určí povinnosti majiteľa a rozsah služieb, ktoré bude zabezpečovať realitná kancelária LIVIANTE. Po podpise dokumentu dochádza k odovzdaniu nehnuteľnosti a kontrole jej stavu (fyzická kontrola nehnuteľnosti, fotodokumentácia, odskúšanie kľúčov, preverenie funkčnosti spotrebičov a podobne). Tento krok je veľmi dôležitý, aby bolo zadokumentované, v akom stave majiteľ odovzdáva nehnuteľnosť. Ak majitelia kupujú byt za účelom prenájmu, je dobré sa vopred poradiť ako nehnuteľnosť zariadiť, aby bola pre záujemcov atraktívna. „Vieme im poradiť, čo by nemalo v byte chýbať, aby sa čo najrýchlejšie prenajal. Budúci obyvatelia určite uvítajú klimatizáciu, práčku, sušičku i umývačku riadu,“ radí realitná maklérka Katarína Benešová.

Čo zahŕňa správa nehnuteľnosti realitnou kanceláriou LIVIANTE?

 • Výber nájomníka - inzercia, obhliadky, predbežný výber
 • Komunikácia so záujemcami a príprava zmlúv
 • Starostlivosť o nájomcov v priebehu trvania nájomnej zmluvy
 • Odpis energií (na začiatku, v priebehu prenájmu aj po skončení)
 • Dôkladná pravidelná kontrola stavu a čistoty nehnuteľnosti na štvrťročnej báze
 • Overenie počtu užívateľov nehnuteľnosti
 • Riešenie vzniknutých situácií – opravy, poruchy, škody, napomenutia, nápravy
 • Zmluvné ošetrenie ukončenia/predĺženia nájmu a iné zmeny podmienok
 • Upratanie nehnuteľnosti po skončení prenájmu/pred budúcimi nájomcami
 • Zabezpečenie servisu prípadných potrebných opráv/porúch v nehnuteľnosti počas užívania nájomcami
 • Aktívna komunikácia s majiteľmi o stave nehnuteľnosti, údržbe, investíciách a priebehu prenájmu

LIVIANTE nie je iba realitná kancelária. Je to dôležitý partner – skutočný profesionál, ktorý vás spoľahlivo prevedie celým procesom kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti.
Viac o nás

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Vašich vysokých nárokov sa v realitnej kancelárii LIVIANTE nebojíme.

Realitný proces riešime komplexne, zabezpečujeme pre klientov všetky potrebné úkony spojené s predajom i kúpou. Pri analýze a konzultáciách prihliadame nielen na aktuálnu situáciu na trhu a budúci vývoj, ale aj vaše osobné plány a investície. Na základe dlhoročných skúseností z bankového prostredia vieme klientom zaručiť najvýhodnejšie možné financovanie.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.