Pohlad na mesto

Odovzdaním kľúčov a vyplnením odovzdávacieho protokolu sa povinnosti spojené s predajom a kúpou nehnuteľnosti ešte nekončia. Na rad totiž prichádza administratíva týkajúca sa prehlásenia energií, zmeny odberných miest, vypísania tlačív či podania priznania k dani z nehnuteľnosti. Pripravili sme pre vás zoznam aj s krátkym návodom, aby ste vedeli ako na to.

1. Správca bytového domu

Ak ste kúpili nehnuteľnosť, treba sa zaevidovať u správcu bytového domu alebo v spoločenstve vlastníkov bytov. Predložíte kúpnu zmluvu, návrh na vklad, odovzdávací protokol s uvedenými hodnotami z meračov energií. Nahlásite, koľko osôb bude v nehnuteľnosti bývať, aby vám správca mohol stanoviť zálohové platby.

2. Elektrická energia

Po predaji nehnuteľnosti sa musí pôvodný vlastník z odberu elektrickej energie odhlásiť a nový majiteľ zase prihlásiť. Väčšinou stačí zavolať na infolinku a nahlásiť stav na elektrickom merači. Pripravte si aj číslo konkrétneho merača a číslo tarify. Právnické osoby sa musia osobne dostaviť na pobočku. V prípade, ak fyzickým osobám nevyhovuje telefonický kontakt, môžu vyplniť Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste – prepis a vypísať ju doma. Žiadosť nájdete na weboch poskytovateľov.

3. Plyn

V prípade kúpy a predaja nehnuteľnosti treba vypísať Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste, v ktorej nahlásite zmeny odberu a odberného miesta plynu. Tlačivo nájdete na webstránke dodávateľa. Pri fyzických osobách stačí oskenované a mailom zaslané tlačivo. Právnické osoby musia fyzicky prísť do zákazníckeho centra. Informácie si môžete overiť telefonicky 0850111363  alebo emailom zakaznickalinka@spp.sk alebo vyplniť formulár na stránke ww.spp.sk.

4. Internet, televízia, telefón

Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť, či objednané služby u poskytovateľov prepíšu z jedného vlastníka na druhého alebo ju pôvodný vlastník zruší, prípadne prepíše na inú adresu. Nový majiteľ si môže nahlásiť káblovú televíziu, internet či telefónnu linku nanovo alebo sa prehlásiť z inej adresy. Podrobnosti nájdete na webstránkach jednotlivých poskytovateľov alebo priamo v zákazníckych centrách.

5. Koncesionárske poplatky

Ak ste doteraz nevlastnili nehnuteľnosť a kupujete svoju prvú, treba sa zaregistrovať ako nový platiteľ koncesionárskych poplatkov. Buď vyplníte formulár a odovzdáte ho na pošte alebo sa môžete prihlásiť elektronicky na adrese www.uhrady.rtvs.sk. Ak už nehnuteľnosť (okrem pozemku) vlastníte, nemusíte sa prihlasovať.

6. Daň z nehnuteľnosti

Prvý január je termín, ktorý rozhoduje o dani z nehnuteľnosti na daný rok. Kto je 1.1. zapísaný v katastri nehnuteľností, ten musí podať priznanie a následne daň zaplatiť. V prípade, že ste v jednom roku stihli nehnuteľnosť kúpiť aj predať, daň sa vás netýka, lebo ste v liste vlastníctva 1.1. zapísaní neboli. Priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva pri akejkoľvek zmene v liste vlastníctva – predaj, kúpa, zmena podielov, zmena druhu/účelu, zmena v bezpodielovom vlastníctve manželov, kolaudácia či stavebné povolenie. Daň z nehnuteľnosti spadá pod mestské a obecné úrady, ktoré vám poskytnú potrebné informácie. Ak aj máte trvalý pobyt v Bratislave a kúpili ste chatu v Kremnici, toto priznanie podávate v Kremnici.

Podpisanie formularu dane

7. Daň zo zisku

Ak ste predali nehnuteľnosť, ktorú ste vlastnili menej ako päť rokov, so ziskom, musíte to uviesť v daňovom priznaní v nasledujúcom roku. Vznikol vám totiž príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Môžete si však odpočítať náklady spojené s rekonštrukciou alebo opravou, odpočítať si môžete aj úroky z hypotekárneho úveru či poplatky za realitné či právne služby.

LIVIANTE nie je iba realitná kancelária. Je to dôležitý partner – skutočný profesionál, ktorý vás spoľahlivo prevedie celým procesom kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti.
Viac o nás

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Vašich vysokých nárokov sa v realitnej kancelárii LIVIANTE nebojíme.

Realitný proces riešime komplexne, zabezpečujeme pre klientov všetky potrebné úkony spojené s predajom i kúpou. Pri analýze a konzultáciách prihliadame nielen na aktuálnu situáciu na trhu a budúci vývoj, ale aj vaše osobné plány a investície. Na základe dlhoročných skúseností z bankového prostredia vieme klientom zaručiť najvýhodnejšie možné financovanie.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.