Dopravná dostupnosť bývania je zásadným faktorom pre všetky vekové kategórie. Pracujúci ľudia sa potrebujú v špičke dostať do práce, či už autom alebo hromadnou dopravou, deti do škôl a univerzít, seniori zase k lekárom, či za kultúrou. Dopravné napojenie v okolí pri kúpe nehnuteľnosti je veľmi podstatným parametrom, ktorý je potrebné určite zohľadniť v situácii, či už kupujeme byt pre seba na bývanie alebo investične na ďalší prenájom.

Z pohľadu dopravy je ideálnym miestom na bývanie centrum mesta. Tu máte naozaj všetko „po ruke“, či už obchody, kultúru, školy, parky i úrady. Práve z tohto dôvodu sú byty v centre  najdrahšie, držia si svoju hodnotu a darí sa tu najviac aj prenájmom. Tieto nehnuteľnosti sú však drahé, a nie každý si môže bývanie v centre dovoliť. Preto sú v hľadáčiku záujmu pri kúpe nehnuteľnosti aj vzdialenejšie lokality. A práve tu zohráva dôležitú úlohu nielen cena nehnuteľnosť, ale aj dopravná dostupnosť na miesta, ktoré človek pravidelne navštevuje – práca, škola, úrady, nákupné centrá, zdravotnícke a športové zariadenia.

Pri kúpe nehnuteľnosti si preto treba všímať vzdialenosť zastávok MHD, avšak v Bratislave vyhrávajú mestské časti s električkovými traťami – Ružinov, Rača a posledné roky i Petržalka. Ak plánujete kúpiť investičný byt, zohľadnite aj kritérium výstavby nových tratí, lebo  to vám v priebehu niekoľkých rokov, po dobudovaní električkového napojenia, môže zvýšiť hodnotu nehnuteľnosti o niekoľko tisíc eur. Takouto lokalitou je aktuálne Petržalka (projektovo v príprave aj Bory), kde sa realizuje výstavba električkovej trate. Sme však svedkami, že budovanie radiály mešká, s čím treba pri kúpe nehnuteľnosti počítať - plány so spustením dopravného napojenia sa určite predĺžia. Starosta Petržalky Juraj Hrčka uviedol, že druhá fáza bude zrejme spustená až v roku 2025.

Viac o petržalskej električke

Nová etapa Petržalskej radiály má mať štyri kilometre a pozostáva zo siedmych zastávok – Chorvátske rameno, Gessayova, Zrkadlový háj, Stred, Veľký Draždiak, Lietavská a Janíkov Dvor. Z poslednej zastávky by sa mali ľudia dostať električkou do centra len za 12 minút. Električka by mohla denne obslúžiť až 60-tisíc cestujúcich v oboch smeroch. Ráta sa, že tento spoj bude v špičke odchádzať každé 3 minúty, čo zefektívni cestovanie hromadnou dopravou v tejto lokalite. Súčasťou projektu sú aj štyri mosty cez Chorvátske rameno, deväť križovatiek a cyklotrasa. Dôraz sa kladie aj na zeleň v bezprostrednom okolí radiály.

Napojenie lokality Bory

Investične zaujímavá je aj lokalita Bory, kde sa tiež hovorí o predĺžení električkovej trate z Dúbravky a vybudovaní železničnej zastávky – terminál integrovanej prepravy. Lokalitu zatraktívňuje nielen nákupné centrum, ale aj nová nemocnica a plánovaná výstavba školských zariadení. Hlavné mesto, developer a spoločnosť Bory už podpísali zmluvu o spolupráci, čo je ďalší krok smerujúci k reálnej výstavbe. Štúdia bola dokončená už v roku 2020 a podľa nej by malo mať predĺženie necelé dva kilometre – štyri nové zastávky. V ďalekej budúcnosti by sa mohla sieť rozšíriť aj do Devínskej Novej Vsi či Záhorskej Bystrice.

LIVIANTE nie je iba realitná kancelária. Je to dôležitý partner – skutočný profesionál, ktorý vás spoľahlivo prevedie celým procesom kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti.
Viac o nás

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Vašich vysokých nárokov sa v realitnej kancelárii LIVIANTE nebojíme.

Realitný proces riešime komplexne, zabezpečujeme pre klientov všetky potrebné úkony spojené s predajom i kúpou. Pri analýze a konzultáciách prihliadame nielen na aktuálnu situáciu na trhu a budúci vývoj, ale aj vaše osobné plány a investície. Na základe dlhoročných skúseností z bankového prostredia vieme klientom zaručiť najvýhodnejšie možné financovanie.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.